IELTS Study Program

IELTS – The International English Language Testing System (IELTS) is the most widely used English Exam in Vietnam and around the world. AEG’s IELTS experts will guide you to success in the four skill sections (Speaking, Reading, Writing and Listening). The AEG method is a comprehensive and logical series of lessons with an emphasis on proactive learning and the development of output skills.
Level Descriptions
– IELTS Foundation
– IELTS Advance
– IELTS Excel

Tại sao chọn IELTS ?

Độ tuổi phù hợp: từ 16 đến 24.

Độ tuổi phù hợp: từ 16 đến 30

3 cấp độ (5 học phần):

  • Foundation (Foundation 1, Foundation 2)
  • IELTS Advance (IELTS Advance 1, IELTS Advance 2)
  • IELTS Excel (IELTS Excel 1, IELTS Excel 2)

Thời lượng khóa học

Khóa học Buổi Thời lương
Giờ Tuần
Foundation 34 102 17
IELTS Advance 36 108 18
IELTS Excel 18 54 9

Nội dung giảng dạy và phương pháp học tập đề cao tính tương tác giúp tận dụng tối đa thời gian trên lớp của học viên.

Foundation 1

Củng cố các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và xây dựng nền móng học thuật

+ Khám phá các chủ đề về kinh doanhm guai dịch quốc tế, xã hội, cơ thể con người.

+ Xây dựng kũ năng trình bày và kể chuyện

IELTS Advance 1

Nâng cao năng lực ngôn ngữ, tìm hiểu tổng thể bài thi IELTS từ đơn giản đến phức tạp.

+ Thảo luận về các chủ đề học thuật

+ Viết quy trình, biểu đồ, chọn lọc thông tin quan trọng và áp dụng các cấu trúc tối ưu nhất

IELTS Advance 2

Mở rộng các dạng câu hỏi và chuyên sâu vào cấu trúc bài thi, bí quyết tối ưu hóa việc phân bố thời gian và chiến lược Iàm bài thi.

+ Nâng cao cấu trúc ngữ pháp

+ Phát triển kỹ năng nhận biết từ khóa, dự đoán câu trả lời, tránh những thông tin đánh lừa, xác định câu kết luận

Foundation 2

Phát triển trình độ Anh ngữ và chuẩn bị bước đệm cho các khóa luyện thi chuyân sâu.

+ Mở rộng các chủ đề học thuật về ứng xử cảm xúc của con người, cáh trình bày hoặc thay đổi quan điểm

+ Nâng cao kỹ năng phỏng vấn, báo cáo thông tin và thuyết trình

IELTS Excel

Hoàn thiện trình độ Anh ngữ và các kỹ năng cần thiết, thành thạp chiến lược làm bài thi nhằm vượt qua ngưỡng điểm giới hạn của bản thân để đạt điểm số cao vượt trội.
.

+ Trình bày nhiều chủ đề học thuật một cách tư duy.

+ Nâng cao khả năng sử dụng từ ngữ chuyên ngành và cấu trúc phức tạp trong các loại câu hỏi khác nhau.

VIDEO

TEACHER TESTIMONIALS

Joey Smith

By taking a personalized approach to each student, we can identify their strengths and weaknesses and provide them with an action plan on how to succeed.

Read more
Tristan Makin

IELTS and TOEFL are all about communication. At AEG we prepare you with a deep understanding of the necessary communication strategies

Read more

REGISTRATION FORM

Please fill full information in the form below so that we can best assist you